سیاسیلێکۆڵینەوە

تصویری از قیام (دیمەنێک لە شۆڕش)

شعیب زکریایی

برگرفته از فیس‌بوک خواهرزادەام “نینا رنجبر”، فرزند امین و نسرین(“امین رنجبر” را دو بار اعدام کردند؛… بار دوم جانش را گرفتند).

هەڵگرتوو له فەیس‌بووکی “نینا”ی خوەیشکەزاگم، کچی ئەمین و نەسرین(“ئەمین رەنجبەر”یان دوو جار ئێعدام کرد؛… جاری دووهەم گیانیان لێ ئەستاند)

هنگام خیزش دیماه سال ١٣٩٦ مطلبی زیر عنوان “رستاخیز آزادگان زمین در برابر مدعیان خدائی” نوشتم که همچنان بر خطوط کلی آن تاکید دارم. حال چند سطری مبتنی بر وضعیت کنونی اضافه میکنم:
از آن سال دورەی جدیدی از مبارزه علیه رژیم جهل و بردگی پا به عرصەی ظهور نهادە است؛ جنبشی تودەای و سراسری که هر از چندگاهی نفسی تازه میکند، در پی فرصتی میگردد و به جنگی بر میخیزد که آشکارا هدفش بگور سپردن رژیم فاشیستی‌ اسلامی است(از این لحاظ کردستان نسبت به مابقی ایران همواره پیشتاز بودە است). این مبارزه هرماه و هرسال بیش از پیش محتوای اهریمنی حکومت دینی را برملا ساخته و رژیم موجود را همچون دستگاه حاکمیت یک قوم قاتل و غارتگر بر همگان آشکار نموده و به چالش کشیدە است. بنابراین طبیعی است که امروز نیز این سوأل مطرح شود که آیا جنبش کنونی توان سرنگونی این رژیم جهل و بردگی را دارد؟ تحت حاکمیت رژیمهای جلاد و انسان‌کش هرگز نمیتوان پاسخ روشنی به اینگونه سوالات داد. و نباید فراموش کرد که در لحظەی فعلی نیز، رژیم همچنان دارای توان سرکوب است و ممکنست اوضاع موقتا برخلاف خواست و آرزوی ما حرکت کند. اما با تمام اینها، حرکت انقلابی فعلی شرایط و ویژگی‌هائی در بر دارد که امید و احتمال بزیرکشیدن رژیم اسلامی ایران را بیش از گذشته نوید میدهد و بنابراین باید برای روبروشدن با آن آماده بود:
اولا ـ تودەهای بپا خاسته بی‌باک‌تر و مصمم‌تر از گذشته به میدان آمدەاند. تداوم سرکوب و تحمیل فقر و گرسنگی فزاینده و قتل عام کرونائی بدست رژیم اسلامی از یک سو و بی‌جواب ماندن حرکات اعتراضی و مطالباتی بی‌وقفەی کارگران، معلمان و بازنشستگان و عجین شدنشان با خاطره و تجربیات قیامهای پیشین از سوی دیگر، چنین حالتی را بوجود آوردە است.
ثانیا ـ جنبش حق‌طلبی و مبارزاتی زنان نیز، یکی از پایەهای حاکمیت مرتجع و فاشیست را قدرتمندتر از گذشته به چالش کشیدە است. قتل دختر کورد ژینا(مهسا) امینی بدست جلادان اسلامی و اعتراضات متعاقب آن در کردستان و سپس دیگر بخشهای ایران، زمینەساز توجه و ابراز همدردی نسبت به مبارزات مردم ایران و اعتراض به رژیم اسلامی در بعدی جهانی شد. اکنون میلیونها نفر از مردمان جهان میدانند که در ایران زنان و مردانی سکولار، مترقی، دموکراسی‌خواه و علیه ستم برزنان، جان برکف در برابر رژیمی درنده بنام جمهوری اسلامی ایران میرزمند.
ثالثا ـ پدید آمدن یک وضعیت ویژەی بین‌المللی در اثر جنگ اوکراین و قرار گرفتن حکومت اسلامی ایران در جبهەی روسیه و پوتین توأم با کش‌دادن‌ها و قلدرمآبی(نامتناسب با توان واقعی) دولت اسلامی در قضیەی برجام(که گمان برنامەریزی مخفیانەی تولید بمب اتمی از سوی این رژیم را تقویت میکند)غرب را به فکر گوشمالی‌دادن به جمهوری اسلامی انداختە است(شاید اخطاری غیر مستقیم به جاەطلبی‌ها و بندبازیهای شرقی ـ غربی رژیم اردوغان نیز مد نظر باشد). تا چه اندازه؟ آیا گوادولوپ تازەای در راه است؟…. معلوم نیست؛ اما هرچه هست تأیید ناپیدای “بالائی‌ها” در غرب، انعکاس وسیع جنایت رژیم اسلامی را در جهان به نحو بی‌سابقەای فراهم کرد(حتی جریانات راست سیاسی هم سخنرانیهای مهیجی در این رابطه رو به مردم ایراد کردند). و این اتفاقی است که در لحظەی کنونی میتواند به نفع اردوی انقلاب باشد. این وضعیت برای نیروهای سرکوبگر ایران هراس‌انگیز و برای مردم ستمدیده روحیەبخش است. و چنانچه با اعتصاب عمومی تودەهای میلیونی توأم گردد، رژیم اسلامی از دست مردم بپا خاسته و خشمگین جان بەدر نخواهد برد.
و سرانجام اینکه ـ بدون درهم‌شکستن دستگاههای سرکوب و جنایت، انقلاب پیروز نخواهد شد. قیام‌کنندگان از لحاظ ذهنی و ایجاد طرح‌ها و ارتباطات لازم باید آمادەی لحظەای باشند که شرایطی که در بالا برشمردیم به ازهم گسیختگی آشکار در میان نیروهای رژیم منجر گشته و احتمالا در تهران یا هر شهر بزرگ دیگری بخشی از نظامیان به مردم پیوسته و اسلحه در اختیار مردم قرار دهند. در چنین لحظەای هیچ تردید و درنگی جایز نیست. باید نبرد را تا تسلیم کامل رژیم آدمکش و انداختن آن به زبالەدان تاریخ ادامه داد و همزمان، شوراهای مردمی را برای پیشبرد امور سیاسی، نظامی و اداری جامعه تشکیل داد. در این صورت کوردستان هم میداند چه کند؛ نیروهای اشغالگر را از کوردستان خواهد روفت و بر اساس قوانین حقوق بشر با افراد آن رفتار خواهد کرد. همانطور که بسیاری از انسانهای آگاه و مسئول کورد نیز تأکید کردەاند، ترویج مداوم روح دوستی و خواهری و برادری بین مردم کوردستان و دیگر ملیتها نیز امری حیاتی است.


شعیب زکریائی  ٢٩ سپتامبر ٢٠٢٢

Related Articles

وەڵامێک بنووسە

Back to top button